Fiskedamm under julskyltningen 2013 i Sporthallen 75 års firande!