Bokningsregler för dig som hyr Folketshus i Norrfjärden.

Vid hyra av lokalen gäller följande regler: 

 • Förhyrare ska vara fyllda 20 år. (Legitimation skall uppvisas på begäran.) 
 • Bord skall ställas tillbaka i befintliga vagnar. Små och stora bord får ej blandas på samma vagn. Vagnar får ej heller blockera nödutgångar.  
 • Stolar i stora salen ska staplas (max åtta stycken på hög). Stolar i cafeterian skall upp/ner på borden/soffan.
 • Använt porslin, uppläggningsfat och andra använda kärl skall diskas ordentligt och ställas tillbaka i skåpen. 
 • Töm diskstället!
 • Om städning ej är utfört eller ej godkänd, debiteras kostnad för städning via anlitat städbolag (Lägsta belopp: 2 000 kr).  
 • Städning skall ske av alla använda utrymmen. Material och städinstruktioner finns i städsrummet tillsammans med en tydlig beskrivning av vilka medel som får användas vart. (Läs dessa noga).
 • Avsyn sker efter förhyrning. 
 • Sopor skall sorteras. Brännbart och kompost läggas i de tunnor som finns utanför Folketshus. Glas, plåt, plast, kartonger och annat återvinningsbart material skall lämnas vid återvinningstationen. Soppåsar finns i köket eller städsrummet. 
 • Extrautrustning finns att låna så som projektor, ljudanläggning, airhockey, fotbollsspel och pingisbord etc. Dessa får inte användas utan bokning. 
 • Meddela bokningsansvarig omgående om du uppmärksammar brister. 
 • Checklista ”Innan du lämnar igen nyckel” finns att tillgå i köket och städrummet.
 • Skador på fastigheten och inventarier samt borttappade nycklar debiteras förhyraren. 
 • Betalning sker i första hand via swish (123 354 66 60) eller faktura.
 • När du fått tillgång till nyckel anses du ha tagit del och godkänt bokningsreglerna.
 • Dessa finns på www.norrfjarden.se och i städrummet.
 • Fastställd 2015-09-22 av styrelsen för Folketshusföreningen i Norrfjärden