Rosvik

Rosvik är en tätort i Piteå kommun, som ligger där Rosån mynnar ut i Bottenviken. Orten ligger ungefär mitt mellan Luleå och Piteå; E4:an passerar strax väster om orten. De flesta arbetspendlar till någon av de större städerna. Eventuellt kan Rosvik få en tåghållplats när Norrbotniabanan byggs, men detta är under utredning. Rosvik har en småbåtshamn med tillgång till skärgården; en hamn för lite större båtar finns på Trundön.

 

Här finns även bensinmack, livsmedelsbutik (Konsum), ishall, bibliotek, presentboden Jonnagården och kafé med restaurang finns på orten.

 

ROSVIKS BYALAG, SAMFÄLLIGHETSFÖRENING

Lars-Erik Andersson

Spelmansvägen 32

945 34  ROSVIK

0911-20 61 85                                  

E-post: LEAatRosvik@gmail.com

 

ROSVIKS BYAUTVECKLINGS FÖRENING

Lena Mikaelsson Aasa

Vallavägen 2

945 33  ROSVIK

Tel. 0911-20 63 69, 070-517 69 02

E-post: lena.mikaelsson.aasa@telia.com       

 

För mer om Rosvik, se www.rosvik.se