Vill du visa dina bilder här?
Har du bilder från någon händelse eller något evenemang från Norrfjärden du vill dela med dig till andra? Det kan vara bilder från Pubafton, sport, promenader, utflykter,m.m   tja...vad som helst egentligen, som du vill visa.

 

Dina bilder som du skickar in kan komma att granskas innan de läggs upp på nätet.


Om du inte själv tagit bilden / bilderna och är osäker om du kan publicera dem på nätet så skall du
inte skicka in dem. Tänk på Copyright och PUL!

 

På de bilder som läggs upp här ligger ansvaret på den som har skickat in bilderna.

Skicka in dina bilder till norrfjarden@gmail.com.

Filformat
Du kan skicka bilderna i formaten JPEG eller GIF, med RGB-färger

Filstorlek
Filen du skickar upp får vara MAX 300 kB stor.

Bildstorlek
Din bild kommer förminskas till att passa för format:
160x160 - för förhandsvisning
640x640 - för vanlig visnin