Lakafors/Pålmark

Lakafors/Pålmark är två byar belägna  uppströms Alterälven nordväst om Norrfjärden ett par mil från avfarten vid E4.

 

Lakafors/Pålmark utsågs 2009 till årets by.

 

"Genom att hålla de traditioner som finns i byn levande och krydda med kreativt nyskapande, skapar man engagemang, energi och entreprenörskap", lyder motiveringen.

 

"Lakafors/Pålmark är ett lysande exempel på en liten idyllisk Piteåby som driver ett uthålligt och målinriktat utvecklingsarbete. Här finns många duktiga bybor och företagare med engagemang för bygdens utveckling, vilket resulterar i ett rikt förenings- och kulturliv som erbjuder ett stort utbud av aktiviteter", skriver Piteå kommun i ett pressmeddelande.

 

Lakafors/Pålmark beskrivs som en levande landsbygd, där saker och ting händer. Mycket av det som sker i byn görs för att ge barn och ungdomar förutsättningar för att de ska kunna trivas på landsbygden även i modern tid. Lakafors/Pålmark driver gemensamt skolan i Lakafors och har gjort den till ett nav i bygden. Det bor ca 165 personer i byn, varav cirka 30 är barn och 20 är tonåringar. 

 

LAKAFORS-PÅLMARKS INTRESSEFÖRENING

Katarina Ricken

Lakaforsv. 28

945 91  NORRFJÄRDEN

Tel. 0911-20 21 25, 070-268 79 37

E-post: k.ricken@hotmail.com