Arbete i och kring Norrfjärden

Den som bor i Norrfjärden har tillgång till en stor arbetsmarknad. Inom pendlingsavstånd finns fyra städer, varav Piteå och Luleå är de som ligger närmast. Dit är det 2 respektive 4 mil - cirka en halvtimmes resa med bil. De flesta Norrfjärdingar dagspendlar till jobb i någon av dessa städer.
 

Luleå är en förhållandevis stor stad, och har därmed ett brett utbud av arbetstillfällen. Större arbetsgivare är till exempel SSAB Tunnplåt och NLL, Norrbottens Läns Landsting. Naturligtvis finns där också en hel del företag med koppling till Luleå Tekniska Universitet, bland annat inom IT-sektorn.

 I Piteå finns exempelvis Kappas och SCA:s anläggningar för tillverkning av kraftpapper, liksom ett flertal sågverk. En annan stor arbetsgivare är Musikhögskolan, som bedriver utbildning inom musik och media. I anslutning till denna finns utvecklingsbyn Acusticum, där många företag inom musik och data verkar.

De största arbetsgivarna i Norrfjärden är Piteå kommun. För mer om företag, klicka på länken till Norrfjärdens företagare.