Föreningsstämma

23  mars 2014 kl 16.00 Årsmöte

13 mars 2013 kl 18.30 Årsmöte

 

11 februari 2013 kl 18.30 Ordförandeträff med medlemsföreningarna.

 

14 mars 2012 kl 19 hade föreningen föreningsstämma. Ny stadgar fastställdes.

 

25 januari 2012 kl 19 hade föreningen ett medlemsmöte där bl a det beslutades om nya stadgar. Det krävs också ett årsmötes beslut för att stadgarna ska bli fastställda.(Minnesanteckningar kan erhållas. Mejla norrfjarden@gmail.com).

 

26 oktober 2011 kl 19 hade föreningen ett medlemsmöte (Minnesanteckningar kan erhållas. Mejla norrfjarden@gmail.com).

 

17 mars 2011 kl 19 hade föreningen föreningsstämma(Protokoll).