Harrbäckens by omfattar bydelarna Harrbäcken, Smålanda och Brändön. Inom byn finns också Vägverkets rastplats vid E4, Camping Ladrike och fritidsbebyggelsen vid Hynd­grundet. År 2007 har Harrbäcken drygt 80 permanentboende.

Byaföreningens målsättning är att samla människor med intresse i byn Harrbäcken i syfte att stärka gemenskap och identitet. Byagården, tillika byns f d skola, inklusive bagarstugan på samma tomt är föreningens och byns viktigaste gemensamma resurs.

Föreningens verksamhet går ut på följande:

  • Vidmakthålla och utveckla byagården inklusive bagarstugan som en gemensam resurs för bybor, utflyttade bybor, sommargäster och andra med intresse i byn.
  • Föreningen ska ordna aktiviteter fortlöpande under året – valborgsmässofirande, sommarkafé, surströmmingsfest, adventskaffe m m.
  • Föreningen ska stimulera att bagarstugan används och att byagården hyrs ut för släktsammankomster, loppmarknader och andra tillställningar.
  • Föreningen ger ut information till bybor och andra intresserade genom ett enkelt ”byablad” – Harrbäckens Allehanda – två gånger per år.

Under 2010-11 bedriver föreningen ett projekt som innebär att  dokument och foton som rör byns historia digitaliseras och görs tillgängliga. En hemsida planeras för detta.

 

Den välutrustade bagarstugan kan bokas genom Eva Lindgren tel 0911 20 07 24. Kostnad: 200 kr per dag. Ved håller man själv. Bakugnen är renoverad i september 2010!

 

HARRBÄCKENS BYAGÅRDSFÖRENING

Anders Hedlund

Tel. 070-606 49 13