Norrfjärdens historia

En bok om Norrfjärdens historia har aldrig tryckts. Hjälp gärna till att fylla på historian om Norrfjärden. Mejla norrfjarden@gmail.com.

Med tiden kommer vi att få veta mer om det som varit i bygden ...

 

1913 Norrfjärden fick sin kyrka

För 100 år sedan, under midsommarhelgen 1913, invigdes Norrfjärdens kyrka. Församlingsborna behövde då inte längre åka till Öjebyn för att fira gudstjänst.

Den gamla kyrkan blev 50 år. Den 2 augusti 1963 totalförstördes kyrkan efter ett åsknedslag. Den nya kyrkan togs i bruk 1967.

2015 är det 100 år sedan Norrfjärden blev egen församling och då avskildes från Piteå landsförsamling.

Bilderna ingår i Norrfjärdens hembygdsförenings bildarkiv.

 

1915 Egen församling

Norrfjärdens församling bildades genom utbrytning från Piteå 
landsförsamling 1 maj 1915.

1916 Egen landskommun

Norrfjärdens landskommun bildades 1916 genom en utbrytning ur Piteå landskommun. Den förblev oförändrad vid kommunreformen 1952. [Källa: Wikipedia]

1921 Norrfjärdens IF bildas

1938 Folkets hus föreningen och Hembygdsföreningen bildas

1967 En del av Piteå

År 1967 lades kommunen samman med Piteå stad, som fyra år senare ombildades till nuvarande Piteå kommun. [Källa: Wikipedia]