Offentlig service i Norrfjärden

Här finns en väl utbyggd service med affärer, läkarstation, bank, café, bensinstation, skolor, sporthall, idrottsplats, kiosk, pizzeria, kyrka m.m. Nedan finns i beskrivning av den offentliga servicen övrigt i form av företagare mm hittar du under FÖRETAG.

 

Länkar:

Folktandvård  Vårdcentral  Bibliotek

Förskola och skola

I området finns sex förskolor, fyra skolor med elever i förskoleklass till och med årskurs fyra eller sex, och en skola med elever i årskurserna  fem till nio. Hit räknas Rosvik, Norrfjärden och området längs Alterälven - Altersbruk, Nybyn, Holmträsk och Sjulsmark.

Omsorg och socialt stöd

Dagverksamhet

Frivillig samvaro finns på Norrgården, Norrgårdsgatan 4. Telefon: 072-225 03 67

Norrgården

Norrgården är ett vård- och omsorgsboende med totalt 58 platser i lägenheter med en storlek av 36,6 - 61 m². Även avdelning för dementa finns.
 
För dig som vill veta mer om vår kvalitet på Norrgården och hur den upplevs av boende, anhöriga och personal finns det beskrivet i kvalitetsplan och kvalitetsuppföljning genom enkäter.

 

Skydd och säkerhet

I Norrfjärden finns även ett räddningsvärn.

Stationsansvarig, Hans Sundberg

0911-20 95 36
070-339 3777

 

Trafik och säkerhet

Hämta sand gratis!

Fastighetsägare kan vid halka hämta sand i hinkar för husbehov vid Återvinningsstationer i Norrfjärden.