Verksamhetsplan för 2013

 

Norrfjärdens Folketshusförening har påbörjat arbetet med att verka för gemenskap och framtidstro i Norrfjärdensområdet.

 

Under året kommer Norrfjärdens Folketshusförening att arbeta för att fler känner till möjligheten att hyra Folkets hus för kalas, fester, möten och andra arrangemang/aktiviteter. Utrustning och inredning ska ha en bra standard. Ungdomar ska ha större inflytande över utformning och utsmyckning av lokalerna.

 

Examensfesten är ett bra arrangemang som lockar alla åldersgrupper. Föreningen ser positivt på denna årliga tradition som lockar alla åldrar. Fokus ska fortsatt vara på tonåringar och deras delaktighet i festen. Examensfestens arbetsformer fastställdes på årsmöte 2012-03-14.

 

Hemsidan www.norrfjarden.se ska utvecklas vidare till att vara en portal för området. Även andra medier som facebook måste nyttjas för att sprida information och debatt om aktuella arrangemang, händelser och företeelser.

Föreningen ska fortsätta att förnya och utveckla verksamheten. Barn och unga är framtiden, deras behov och önskemål är viktiga i att fortsätta att göra Norrfjärden till en trygg och inspirerande uppväxtmiljö.

 

Mål för 2014

 

  • I samråd med medlemsföreningarna skapa flera öppna aktiviteter i Folkets hus.
  • Gemensam marknadsföring för att öka antalet besökare och uthyrningstillfällen.
  • Fler företag och föreningar stödjer www.norrfjarden.se.
  • Bidra till en permanent mötesplats/ungdomsgård för unga i Norrfjärden.
  • Ta fram en utvecklingsplan för Norrfjärden.