Verksamhetsplan 2014-2015

Styrelsen för stiftelsen Karl-Axel Nybergs minnesfond fastställde den 8 oktober verksamhetsplan för 2014-2015. Nedan finns ett urval av områden.

Verksamhetsidé

Stiftelsen främjar verksamhet i ungdomsgårdsanda för barn och ungdomar som bor och/eller går skola i Norrfjärden. Syftet kan uppnås genom såväl aktiviteter i Stiftelsens egen regi eller i samverkan med föreningar och aktörer som bedriver verksamhet riktad mot barn och ungdomar i Norrfjärdensområdet. Innehåll och utformning av aktiviteter bör ske i samverkan med barn och ungdomar.

Stiftelsen skall verka för ändamålet genom

att i egen regi eller i samverkan med andra aktörer anordna olika typer av aktiviteter och arrangemang som syftar till att skapa en meningsfull fritid för barn och ungdomar som bor och/eller går skola i Norrfjärden,

att efter beslut från Stiftelsens styrelse, lämna bidrag till arrangemang av ovan angivet slag, samt

att genom andra åtgärder än nu nämnda förverkliga stiftelsens ändamål

Stiftelsen bör i sin verksamhet eftersträva samarbete med individer, föreningar, och organisationer i bygden som verkar för samma ändamål.

Stiftelsen skall arrangera och/eller medverka till minst 4 arrangemang per år.

Stiftelsen skall vara verksam i minst fem år.

Vårt namn och varumärke

Stiftelsens namn är Karl-Axel Nybergs minnesfond i enlighet med Karl-Axels sista vilja. Verksamheter som bedrivs kan gå under andra namn som Ungdomsgården i Norrfjärden eller annat. Facebookgruppen heter Norrfjärdens unga K-AN (Karl-Axel Nyberg).

Att göra under 2014 och 2015:

  • Ta fram logga för verksamheten
  • Ta fram hur namn och varumärke ska användas. 
Värderingar

Verksamheten i styrelse och övriga verksamheter ska präglas av att:

ha ROLIGT
fixa bra aktiviteter och arrangemang på ett ENKELT sätt och
stärka framtidstro och gemenskap genom att göra det TILLSAMMANS.

Målgrupp

Målgruppen för aktiviteterna är barn och ungdomar som bor och/eller går skola i Norrfjärden.  Särskilt fokus ska ligga på unga i åk 7 – 9.